Temnenje stekel

 • ZAŠČITA PRED VROČINO IN UV ŽARKI
  Z uporabo novih materialov in tehnologij, zatemnjena stekla odbijajo znatno večji odstotek sončne toplote, kot običajne - tudi do 65 % več. Razliko boste še posebej občutili na daljših vožnjah in ko boste vaš avtomobil dlje časa pustili parkiranega na soncu. Zatemnjena stekla bodo pripomogla k učinkovitosti vgrajenih klima naprav ter s tem zmanjšale porabo goriva in prispevale k manjši obrabi klimatskega sistema.
  VAŠE VOZILO, PAŠA ZA OČI
  Avtomobil je zagotovo pomembna naložba, zato se marsikateri lastnik le s težavo loči od svojega konjička. Skrbno vzdrževano vozilo bo ohranilo svojo vrednost in zatemnjena stekla bodo k temu zagotovo prispevala. Kombinacija sončne in UV svetlobe lahko precej poškoduje tudi notranjo opremo vašega avtomobila (prevleke, armaturno ploščo, obloge...). Ker zatemnjena stekla odbijajo tudi do 65 % sončne in kar do 99 % UV svetlobe, lahko z njimi upočasnite proces staranja vašega avtomobila. Z zatemnjenimi stekli bo vaš avtomobil nov in svetleč videz ohranil veliko dlje!
  ZMANJŠANA UTRUJENOST MED VOŽNJO
  Močna sončna svetloba in segrevanje avtomobila, med vožnjo povzročajo utrujenost in glavobole. Z zatemnjenimi stekli boste občutno zmanjšali moteče bleščanje ter se z manjšim napori in utrujenostjo podajali tudi na daljše vožnje. Novega ugodja boste še posebej v poletnh dneh zelo veseli.
  VEČJA ZASEBNOST
  Nekateri lastniki avtomobilov, si stekla zatemnijo tudi zarade večje zasebnosti med vožnjo ali počivanjem v avtomobilu. Tako bodo potniki, še posebej na zadnjh sedežih, ostali varno skriti pred očmi pešcev in ostalih udeležencev v prometu, vožnja z zatemnjenim taksijem ali limuzino pa bo na ta način še prijetnejša.
  POVEČANA VARNOST
  Vozniki zatemnjenih stekel ponavadi ne povezujejo z povečano varnostjo. Zatemnjena stekla so zaradi uporabljenih materialov bolj odporna na udarce in praske. V primeru nesreče, je tako verjetnost zdrobitve stekel in poškodb zaradi delcev stekla, veliko manjša. Hkrati pa bodo vaša stekla med vožnjo veliko bolj odporna na udarce letečih koščkov, npr. kamenja. Povrhu vsega pa bodo tudi vlomilci dvakrat premislili, preden se bodo lotili vlamljanja skozi katero od vaših stekel, saj jih ne bo več tako enostavno razbiti.
 • Zatemnjevanje stekel na vozilu pomeni predelavo vozila, ki mora biti v skladu z Zakonom o varnosti prometa pregledano v skladu s predpisi o homologaciji, preden se da vozilo v promet. Zatemnjevanje stekel na vozilih je opisano tudi v Pravilniku o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 in 45/04 in 76/05 - ZDCOPMD). V omenjenem pravilniku je navedeno, da vetrobransko steklo in prednja bočna stekla (pri vozniku in sovozniku) ne smejo biti zatemnjena bolj, kot to določajo homologacijski predpisi. Izjema je le ozek pas na zgornjem robu vetrobranskega stekla, ki je namenjen zaščiti pred soncem.

  Za druga stekla na vozilu pa je v drugem odstavku tega člena predpisano, da so lahko zatemnjena do te mere, da prepuščajo še najmanj 0 % svetlobe.
  Na homologiranih oziroma posamično odobrenih vozilih se lahko stekla naknadno zatemnijo do te mere, da je svetlobna prepustnost stekla skupaj z nalepljeno folijo najmanj:
  – 75% za vetrobransko steklo in
  – 70% za prednja bočna stekla (pri vozniku in sovozniku – pred B stebričkom).

  Določba prejšnjega odstavka ne velja za ozek pas na zgornjem robu vetrobranskega stekla, ki je namenjen zaščiti pred soncem.
  Vgradnja zrcalnih folij na stekla vozil je prepovedana.
  Če so stekla na zadnji steni vozila zatemnjena tako, da prepuščajo manj kot 30% svetlobe, mora biti vozilo opremljeno z vzvratnimi ogledali na obeh straneh.(Uradni list RS, Št. 007-142/2008 – popr., Uradni list RS, št. 82/07– ZDCOPMD).
  Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe prvega in drugega odstavka 12. člena Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 – popr., 45/04 in 76/05 – ZDCOPMD).
 • Vsaka stranka prejme po opravljeni zatemnitvi “Potrdilo o vgradnji”, na katerem so navedeni naslednji podatki:

  * komercialna oznaka vozila,
  * identifikacijska številka vozila (VIN),
  * proizvajalec in tip vgrajene zaščitni folije,
  * mesto vgradnje zaščitne folije (bočna stekla, zadnje steklo),
  * tehnični podatki o vsaki vgrajeni zaščitni foliji (obvezen podatek je svetlobna prepustnost folije),
  * podatki o vgrajevalcu,
  * datum, podpis in žig vgrajevalca.

  Vsako potrdilo je oštevilčeno, na vgrajeni foliji pa je neizbrisna oznaka, s katero lahko dokažemo povezavo z izdanim dokumentom o predelavi.
 • Stranka mora po tem posegu vozilo odpeljati na pooblaščeno strokovno organizacijo za preglede predelanih vozil, oziroma lahko homologacijski postopek vloži kar pri nas !